INGENIERIA - NAVES INDUSTRIALES - GALICIA - LANZAROTE

    • Español (spanish formal Internacional)
DPI Proxectos é unha organización que, desde a súa fundación no ano 2001, dedícase a achegar aos seus clientes solucións innovadoras e personalizadas en diferentes áreas de coñecemento da Enxeñaría Industrial. Realizamos proxectos de naves industriais, reformas, instalacións, licencias de actividade e dirección de obra.
Na actualidade DPI Proxectos mantén oficinas estables en Galicia e Canarias, tras a apertura en 2007 da nosa oficina de Lanzarote, desde a que atendemos tanto proxectos web como de Enxeñaría.
O noso éxito empresarial baséase en achegar solucións técnicas desde a máis rigorosa profesionalidade.

Área de Enxeñaría Civil e Industrial

Naves Industriais:

Realización de proxectos e dirección de obra.

Proxectos Técnicos:

Instalacións eléctricas, calefacción, auga, gas, contraincendios, saneamento, enerxía solar e todas aquelas que son necesarias na edificación.

Outros Servicios de Enxeñaría:

Estudos e Estudos Básicos de Seguridade e Saude. Estudos de Impacto Ambiental. Estudos de Carga Térmica. Planes de Emerxencia e Evacuación.  Levantamentos Topográficos. Inspeccións Técnicas de Edificios. Informes Técnicos.

Licencia de Actividades:

Xestión total de licencias para actividades clasificadas. 
DPI Proyectos.com - Estás en: Inicio Quen Somos

Web realizada por JoomlaEmpresa.es - Copyright 2011 © DPI Proyectos