INGENIERIA - NAVES INDUSTRIALES - GALICIA - LANZAROTE

    • Español (spanish formal Internacional)

En DPI Proyectos desenvolvemos Proxectos de Enxeñaría Industrial:             

  •       Naves industriais 
  •       Instalacións Eléctricas de Alta, Media e baixa tensión
  •       Alumbrado Público
  •       Protección Contraincendios
  •       Instalación de caldeiras
  •       Dirección de obras
  •       Climatización
  •       Fontanaría e Saneamento

Todos os proxectos son desenvolvidos de forma rigorosa e exhaustiva, sendo a relación con cada cliente completamente personalizada, para obter sempre as solucións máis adecuadas ás súas necesidades. Os servizos que ofrecemos inclúen estudos económicos e de viabilidade previos, anteproxectos, xestión de licenzas municipais, deseño de proxectos de execución, xestión de aprovisionamentos, dirección das obras, así como legalización de instalacións e demais servizos que resulten necesarios para a posta en marcha de calquera negocio ou actividade.
 
Na nosa filosofía de servizo integral ao cliente traballamos para optimizar os obxectivos do promotor do proxecto: CUSTO, PRAZO E CALIDADE, e involucrámonos contractualmente na súa consecución.

DPI Proxectos ofrece aos seus clientes os seguientes servizos:

Construcción - Obra Cívil

    * Naves Industriais, Galpóns, Estudos de Son, Outras Edificacións
    * Cálculo de Estructuras

Urbanismo

    * Planificación Urbanística

Instalacións Eléctricas

    * Liñas de Alta Tensión e Baixa Tensión
    * Centros de Transformación
    * Instalacións Interiores de Vivienda, Locais, etc..
    * Parques Eólicos
    * Plantas de Conxelación e Grupos Electróxenos
    * Instalacións Fotovoltaica
    * Alumbrado Público
    * Centrais de Producción de Enerxía Eléctrica
    * Instalacións B.T Industrias e Aparcadoiros

Actividades

    * Actividades Clasificadas (Industriais, Comerciais, etc..)
    * Actividades non Clasificadas (Licencia de Apertura)

Aparatos Elevadores

    * Ascensores
    * Grúas de Obra

Outras Instalaciones

    * Frío Industrial
    * Climatización e aire acondicionado
    * Calefacción
    * Aire Comprimido
    * Gas ( Depósitos e Instalacións Interiores)
    * Redes de distribución de gas
    * Redes de distribución de auga
    * Fontanería e Saneamento
    * Contra Incendios
    * Estaciones de Servicio
    * Depuradoras
    * Desaladoras

Telecomunicacións

    * Estacións base de telefonía móvil
    * Redes de Telecomunicaciones de viviendas (ICT)
    * Centrais de Telemenado y Control

Outros traballos

    * Estudos y Estudos Básicos de Seguridade e Saude
    * Estudos de Impacto Ambiental
    * Estudos de Carga Térmica
    * Planes de Emerxencia e Evacuación
    * Levantamentos Topográficos
    * Informes Técnicos

 
DPI Proyectos.com - Estás en: Inicio Que facemos

Web realizada por JoomlaEmpresa.es - Copyright 2011 © DPI Proyectos